Obsah

Eva Klepáčová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad - Dane a poplatky, osvedčovanie podpisov, prenájom KD, obecná knižnica
Hlavná 126, Jelenec

Zamestnanci - zamestnankyňa