Obsah

Ing. Karol Šinka PhD.


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - zástupca starostu obce, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov