Obsah

Ing. Karol Šinka PhD.

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslanec, predseda komisie pre verejné obstarávanie, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov