Obsah

Július Molnár

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - zástupca starostu obce, predseda komisie výstavby a ÚP, sobášiaci

Obecný úrad - zástupca starostu
Hlavná 126, Jelenec