Obsah

Mária Molnárová


Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad - Podateľňa, pokladňa
Hlavná 126, Jelenec

Zamestnanci - zamestnankyňa