Obsah

Mgr. Henrich Richter


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - poslanec poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, sobášiaci, predseda komisie pre verejný poriadok