Obsah

Dane, rozhlas, kultúrny dom, knižnica

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Kontaktné spojenie

Telefón: 037/7764959