Obsah

Starosta

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Molnár Július starosta obce 037/7764955
0903784336