Obsah

Starosta

Organizačné zaradenie

Obecný úrad

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Varga Ivanstarosta obce 037/7764955
0910669755