Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 16
posledná

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 18. marca 2020, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Pošta otvorená v riadnej prevádzke 1

Pošta otvorená v riadnej prevádzke

Od 17. marca 2020, t.j. od utorka bude pošta otvorená podľa riadnych otváracích hodín nie v skrátenom režime.
Utorok - 07:00 - 14:00 hod.
Streda - 07:00 - 11:30 , poobede 13:30 - 17:00 hod.
Štvrtok - piatok - 07:00 - 14:00. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpadu 1

Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpadu

Dňa 17. marca 2020, t.j. v utorok sa uskutoční vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpadu v obci. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Zákaz vstupu bez rúška!!

V záujme ochrany zamestnancov obecného úradu je zákaz vstupu bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadnej inej vhodnej alternatívy. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
#

Zákaz vstupu bez rúška!!!

V záujme ochrany zdravia používateľov služieb (potraviny, pošta) sa zakazuje vstup bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
Dôležité informácie! 1

Dôležité informácie!


Od pondelka 16.3. 2020, počas 14 dní, je pre ľudí 65+, osamelých a zdravotne postihnutých vytvorená nová forma pomoci v našej obci - Nákupy do domácnosti.
Každý pracovný deň do 12.00 hod. je možné na tel. čísle 037/ 7764950 14 OcÚ nahlásiť Vaše požiadavky. Maximálne 10 druhov potravín do hmotnosti 10 kg. Nákup bude doručený ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc v pondelok, stredu a piatok.
So zachovaním prísnych hygienických opatrení bude nákup zložený až pri vašich dverách.
Táto služba bude bezplatná, samozrejme okrem nákladov na nákup, ktoré odovzdáte nášmu zamestnancovi.
Prosím, NEZNEUŽÍVAJTE túto službu, chceme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Ak by ste sa radi pridali k tejto výzve a pomoci budeme vďační za akúkoľvek pomoc.
Prosím, informujte ľudí, pre ktorých by táto forma pomoci mohla byť vhodná.
Ďakujeme za Vaše zdieľanie a pomoc. celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor:
#

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Viac informácií nájdete v prílohe.
celý text

ostatné | 14. 3. 2020 | Autor:
#

Prímestská autobusová doprava až do odvolania premáva podľa prázdninových cestovných poriadkov!

Vážení cestujúci,
vzhľadom na nariadenie Vlády SR o plošnom uzatvorení všetkých školských zariadení v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou, bude prímestská autobusová doprava počnúc pondelkom 16. marca 2020 v pracovných dňoch až do odvolania premávať podľa prázdninového cestovného poriadku.

Počas sobôt, nedieľ a sviatkov ostáva rozsah premávky bez zmeny. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
#

Zmena otváracích hodín

Pošta Jelenec oznamuje, že od 16. marca 2020 do 20. marca 2020 bude kvôli opatreniam proti koronavírusu prevádzka otvorená nasledovne:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok - 07:00 - 11:00 hodiny
Streda - 07:00 - 10:30 a poobede od 13:30 - 17:00 hodiny.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 1

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Viac informácii nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
#

Materská škola Jelenec - Gímesi óvoda

Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Több információ a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Základná škola zatvorená - Zárva tart az alapiskola

Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Több információ a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Uzavretie obecného úradu - A községi hivatal zárva tart

Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Több információ a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

OZNAM Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra odporúča svojim klientom, aby zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Cieľom odporučenia je eliminovať pohyb klientov na úrade a na pracoviskách úradu za účelom ochrany klientov a ich rodinných príslušníkov a tak predísť šíreniu coronavírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu a budú mu poskytnuté služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny.

Telefónne kontakty všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚPSVR Nitra : https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530476 .

Zároveň dávame do pozornosti webovú stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny : https://www.upsvr.gov.sk/, kde môžete získať čo najviac informácií o prijatých opatreniach.
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
Voľné pracovné miesta 1

Voľné pracovné miesta - Álláshirdetés

Spoločnosť ENVI -GEOS Nitra prijme do pracovného pomeru závozníkov, pracovníkov zberu TKO . Nástupný plat je od 620€ + príplatky + odmeny. Prvé prehodnotenie platu po skúšobnej dobe.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky na čísle 0904 852 251, molnarova@envigeos.sk . celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
Zrušenie svätých omší 1

Zrušenie svätých omší

Z preventívnych dôvodov a pre zníženie rizika prenosu koronavírusu sa rušia všetky bohoslužby v našej obci do 23. marca 2020. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
Rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 1

Rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

V prílohe nájdete verejné vyhlášky ohľadom koronavírusu. celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
Oznam!!! 1

Oznam!!!

Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia starostu obce sa až do odvolania rušia všetky podujatia organizované obcou alebo v spolupráci s obcou, všetky nácviky súborov a skupín, cvičenie ako aj predajné akcie.
Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
Dôležitý oznam!!!! 1

Dôležitý oznam!!!!

Z preventívnych dôvodov a pre zníženie rizika prenosu koronavírusu ruší obec Jelenec od 9.3.2020 až do odvolania všetky verejné a kultúrne podujatia organizované a spoluorganizované obcou.
Z dôvodu prevencie uzatvárame KD, rušíme nácviky a cvičenia, ktoré sa konajú v priestoroch KD.
O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať.
Pokiaľ to nie je nevyhnutné prosíme občanov, aby v prípade neodkladných žiadostí a podnetov najprv využívali telefonickú alebo emailovú komunikáciu.
Prevencia je základ, preto prosím dodržujte preventívne opatrenia.
Ďakujem v mene celého OcÚ Jelenec.

Overené informácie nájdete na: www.uvzsr.sk
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend - 9.3.2020 - 15.3.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben található meg. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
#

Usmernenie pre obce ohľadom koronavírusu - A koronavirussal kapcsolatos figyelmeztetés

V prílohe nájdete všetky dôležité informácie ohľadom koronavírusu. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
Informácie RUVZ  NR ohľadom koronavirusu 1

Informácie RUVZ NR ohľadom koronavirusu

Informácie týkajúce sa všeobecných opatrení na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 4. marca 2020, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor:
OZNAM - k vývozu BIO odpadu 1

OZNAM - k vývozu BIO odpadu

Dňa 3. marca 2020, t.j. v utorok sa vývoz hnedej smetnej nádoby BIO - odpadu neuskutoční z dôvodu, že tento termín vývozu bol presunutý na február. Najbližší vývoz sa uskutoční dňa 17. marca 2020. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:
#

OZNAM

Obchod Coop Jednota Jelenec bude mať upravené otváracie hodiny v čase od 3.3.2020 do 8.3.2020 nasledovne: celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend - 2.3.2020 - 8.3.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor:
#

Parlamentné voľby 2020 - výsledky

Výsledky hlasovania nájdete nižšie. celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
#

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Dňa 25.februára 2020, t.j. v utorok sa uskutoční vývoz modrej smetnej nádoby - papiera v obci. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend - 24.2.2020 - 1.3.2020

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben található meg. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
prvá
z 16
posledná