Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 7
posledná

Zmena vývozu plastov - žltá smetná nádoba 1

Zmena vývozu plastov - žltá smetná nádoba

Oznamujeme Vám, že dňa 28.1.2019, t.j. v pondelok sa zber plastov neuskutoční z dôvodu nepriaznivého počasia. Náhradný zber odpadu bude vopred oznámený. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:
#

Vývoz žltej smetnej nádoby - plasty, kovové obaly

Dňa 28.1.2019, v pondelok sa uskutoční vývoz žltej smetnej nádoby - plasty a kovové obaly. celý text

ostatné | 26. 1. 2019 | Autor:
V sobotu nebude kontajnerové státie otvorené! 1

V sobotu bude kontajnerové státie zatvorené!

Oznamujeme Vám, že dňa 26.1.2019, t. j. v sobotu bude kontajnerové státie zatvorené, z dôvodu nezrealizovaného vývozu veľkoobjemového kontajnera. celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor:
#

Upozornenie Polície Slovenskej republiky

V súvislosti s opakujúcimi sa podvodmi na senioroch polícia apeluje na rodinných príslušníkov, susedov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ich upozornili na takéto podvodné konanie páchateľov. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
Zber komunálneho odpadu - Komunális hulladék gyűjtés 1

Zber komunálneho odpadu

Dňa 23.1.2019 sa uskutoční zber komunálneho odpadu v obci.
celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
Dozber komunálneho odpadu 1

Dozber komunálneho odpadu

Dozber komunálneho odpadu sa z technických príčin uskutoční dňa 16.1.2019, t. j. v stredu celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:
Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Dozber komunálneho odpadu v obci sa uskutoční dňa 15.1.2019 t.j. v utorok. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:
#

10. výročie

Zmiešaný zbor Ghymes oslávil 10. výročie celý text

ostatné | 13. 1. 2019 | Autor: admin

Vývoz odpadu

Z dôvodu nepriaznivého počasia nebol zrealizovaný úplný vývoz odpadu v obci. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: admin

Vytvorenie a modernizácia odborných učební

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Jelenec projekt s názvom: „Vytvorenie a modernizácia odborných učební“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:

Vážení občania!

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.
Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa. Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade. V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať.
Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 31.1.2019. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:

Dôležitý oznam:

Upozorňujeme občanov na pohyb podozrivých osôb v našej obci, pre vlastné bezpečie Vás prosím nenechávajte si otvorené dvere a bránky! celý text

ostatné | 29. 12. 2018 | Autor:
Ustanovujúca schôdza 1

Ustanovujúca schôdza

Zábery zo schôdze celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:
#

Mikuláš v Jelenci

Deti privítali Mikuláša celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:

Stavebný odpad - zákaz vývozu k jazeru

Od 17.12.2018 sa prísne zakazuje vyvážať stavebný odpad na záchytné parkovisko pri novom jazere.

Pri porušení zákazu a zistení vinníka s pomocou kamerového záznamu bude vinník riešený v súlade so zákonom.

Vývoz stavebnej sute bude povolený od 14. januára 2019 priamo do kontajnera, ktorý bude umiestnený nad cintorínom.

Kontajnerové státie bude otvorené nasledovne: streda 8.00 -16.00 hod., sobota 8.00-16.00 hod.

celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019

Z dôvodu vianočných sviatkov budú v prvý mesiac zvozy papiera a plastu posilnené. Takže sa zoberie aj odpad, ktorý sa do nádoby nezmestil a bude položený vedľa nádoby.

celý text

ostatné | 2. 12. 2018 | Autor:

Cestovné poriadky

V prílohe nájdete cestovné poriadky prímestských liniek s platnosťou od 9.12.2018 celý text

ostatné | 2. 12. 2018 | Autor:

MŠ je otvorená

Materská škola v Jelenci je po poruche znovu otvorená od pondelka 3.12. (vrátane). celý text

ostatné | 2. 12. 2018 | Autor:

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu (17.11.2018)

Informujeme Vás o zbere nebezpečných odpadov a elektroodpadu.
Zber bude prebiehať na 3 zberných miestach. Termín zberu: 17.11.2018 (sobota)
Čas zotrvania posádky na zbernom mieste Jelenec:
7:00 - 7:30 Autobusová zastávka pri železničnej stanici
7:30 - 8:00 Autobusová zastávka pri Základnej škole
8:00 - 8:30 Obecný úrad celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor:

Coop Jednota - 17.11.2018 zatvorené

Obchod Coop Jednota - supermarket bude dňa 17.11.2018 zatvorený z dôvodu štátneho sviatku. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Jelenec

Z celkového počtu oprávnených voličov 1758 sa volieb zúčastnilo 1116 voličov, čo je 63,48 % - ná účasť. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Oznam: Stromy a porasty v blízkosti el. vedenia

Západaslovenská distribučná. a. s. informuje občanov: celý text

ostatné | 1. 11. 2018 | Autor:
#

Mesiac úcty k starším 2018


ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:

Otváracie hodiny - Jednota

Jednota Supermarket v Jelenci bude mať od 23.10.2018 do 4.11.2018 nasledovné otváracie hodiny:
celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:

Očkovanie psov a mačiek

Veterinárna služba vykoná očkovanie psov a mačiek nad 3 mesiace dňa 23.10.2018 v čase od 15.30 hod do 16.00 hod pri obchode Jednota, od 16.00 hod do 17.00 hod pri budove bývalého MNV. Úhrada očkovania je 6,- €. celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:

Prerušenie elektrickej energie 17. 10. 2018

v uvedený deň bude plánovaná odstávka distribučnej sieti elektriny v uliciach: Brezová, Čaládka, Kostolná, Potočná, Smreková, Šumina celý text

ostatné | 13. 10. 2018 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí

o nenávratný finančný príspevok na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:

Odstávka v distribučnej sieti elektriny 20. 9. 2018

v čase od 8:00 do 14:30 bude odstávka v uliciach Agátová, Dolný koniec, Forgáčov dvor, Hlavná, Parková, Slnečná, Školská celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor:
prvá
z 7
posledná