Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 14
posledná

Ďakovný list - Köszönőlevél 1

Ďakovný list - Köszönőlevél

Členovia maďarského folklórneho súboru Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport sa druhý decembrový víkend zúčastnili na 29. ročníku Medzinárodného festivalu koledníkov v maďarskom Debrecene.
V spolupráci s pani učiteľkou Máriou Jókaiovou predviedli naši členovia súboru zvyky koledovania na Podzoborí, konkrétne koledovanie v obci Hosťová pri Nitre.

A Debreceni Művelődési Központ köszönőlevele a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport tagjainak, akik részt vettek a 29. Nemzetközi Betlehemes Találkozón. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés 1

Spoločná verejná zbierka - Önkéntes gyűtés

Zdieľajte, preposielajte!
Ak máte vo svojom okolí spoločnosť, nadáciu, organizáciu, súkromnú osobu...., ktorá by ochotne prispela do zbierky na odškodnenie obetí tragickej dopravnej nehody.

Ak nám na emailovú adresu obec.jelenec@jelenec.sk pošlete poštovú adresu potencionálneho darcu, tak mu tento list pošleme aj v papierovej forme.

Za Váš prejav spolupatričnosti a nezištnosť Vám vopred ďakujeme!

Kolon és Gímes község önkormányzatai önkéntes gyűjtést rendeznek a tragikus balesetben elhunyt áldozatok hozzátartozói számára.
Több információt a mellékletben találhatnak. celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor:
Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier 1

Vývoz modrej smetnej nádoby - Papier

Dňa 9.decembra 2019, t.j. v pondelok sa uskutoční vývoz modrej smetnej nádoby - papiera v obci. celý text

ostatné | 8. 12. 2019 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend 9.12.2019 - 15.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 6. decembra 2019 v čase od 07:30 hod do 15:00 hod budú vykonané plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme. Viac informácií o prerušení dodávky elektrickej energie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:
Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 2.12.2019 - 8.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 30. 11. 2019 | Autor:
Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad 2

Informácie k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť.
V prílohe získate odpovede na otázky ohľadom zvýšenia poplatkov za komunálny odpad. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru 1

Ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru

Obec Jelenec zaslala ďakovný list Hasičskému a záchrannému zboru, ktorí zasahovali pri nehode autobusu.
Ešte raz ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Vývoz čiernej smetnej nádoby  - Komunálny odpad 1

Vývoz čiernej smetnej nádoby - Komunálny odpad

Dňa 27. novembra 2019, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz čiernej smetnej nádoby - komunálneho odpadu v obci. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Omšový poriadok - Miserend 25.11.2019 - 1.12.2019 1

Omšový poriadok - Miserend 25.11.2019 - 1.12.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 3. decembra 2019 v čase od 9:00 hod do 14:00 hod budú vykonané plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme.
Viac informácií o prerušení dodávky elektrickej energie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpad 1

Vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpad

Dňa 26. novembra 2019, t.j. v utorok sa uskutoční vývoz hnedej smetnej nádoby - BIO odpadu v obci. celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:
Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty 2

Vývoz žltej smetnej nádoby - Plasty

Dňa 25. novembra 2019, t.j. v pondelok sa uskutoční vývoz žltej smetnej nádoby - plastov v obci. celý text

ostatné | 24. 11. 2019 | Autor:
Cisterna s pitnou vodou 1

Cisterna s pitnou vodou

V Šumine neďaleko čísla domu 389 je prístavená cisterna s pitnou vodou. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
#

Oznam!!!

Z technických príčin nebude voda na ulici Šumina až do odstránenia poruchy.
Za pochopenie ďakujeme.. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:

Informácie o spracovaní osobných údajov

Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor:
Nebezpečný odpad a elektroodpad - Veszélyes hulladék és elektrohulladék gyűjtése 1

Nebezpečný odpad a elektroodpad - Veszélyes hulladék és elektrohulladék gyűjtése

Rozpis zberných miest a čas zberu nájdete v priloženom letáku.
A gyűjtőhelyek és időpontok a mellékletben találhatók meg. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor:
Cestovné poriadky prímestských liniek k 15.12.2019. 1

Cestovné poriadky prímestských liniek k 15.12.2019

Zmeny autobusových liniek nájdete v prílohe alebo na: https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-15-12-2019/ celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
#

Omšový poriadok - Miserend 18.11.2019 - 24.11.2019

Rozpis svätých omší nájdete v prílohe.
A szentmisék időpontja a mellékletben tekinthető meg. celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor:
OTVORENÝ LIST PRE VŠETKY MASMÉDIA !!! 1

OTVORENÝ LIST PRE VŠETKY MASMÉDIA !!!

V MENE POZOSTALÝCH A RANENÝCH Z HAVÁRIE AUTOBUSU
Vyzývame všetky média: televízne, tlačové, internetové a iné, aby v deň konania pohrebu našich zosnulých, svojou prítomnosťou , aroganciou, nepravdivými informáciami a článkami nesťažovali už aj tak bolestivé a ťažké chvíle pozostalých rodín.
Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 16. 11. 2019 | Autor:
#

Pietna spomienka študentov v Humennom

Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie v Humennom, že v týchto ťažkých chvíľach zdieľajú náš žiaľ. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
Dôležitý oznam! - Fontos hirdetés! 1

Dôležitý oznam! - Fontos hirdetés!

Prosíme občanov Jelenca a okolitých obcí, aby zvážili využitie motorových vozidiel v deň poslednej rozlúčky so zosnulými dňa 17.11. 2019, nakoľko kapacita parkoviska v okolí cintorína je obmedzená. Parkovanie pred hlavnou bránou cintorína bude vyhradené pre najbližšiu smútiacu rodinu a záchranárske zložky.
Na parkovanie prosím využite miesto pred Kultúrnym domom, Pohostinstvo Ghýmes, potraviny Fresh, Ghymes house, okolie hasičskej zbrojnice, ako aj priľahlé ulice v okolí cintorína.
Ďakujem za pochopenie.
Prosím o zdieľanie.

/

Megkérjük a hazai és környező falvak lakosait, hogy 2019. november 17-én, vasárnap a temetés napján, fontolják meg, hogy gyalogosan közelítik meg a temetőt, mivel kevés a parkolási lehetőség. A főkapu előtti területet hagyják szabadon a családok, rokonok és a mentőszolgálat számára. A parkolásra kérem használják a községháza, a vendéglő, a Fresh üzlet és Ghymes house parkolóit, a tűzoltószertár környékét valamint a temetőhöz közeli utcákat.
Megértésüket köszönjük. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
Harmonogram pohrebov v obci Kolíňany - upresnenie 1

Harmonogram pohrebov v obci Kolíňany - upresnenie

Upresnenie posledných rozlúčok nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
Výzva 1

Výzva!

Obec Jelenec sa rozhodla pridať k organizovanej výzve na pomoc pozostalým.
Ďakujeme za vašu pomoc a podporu.

www.ludialudom.sk, výzva: Prísť domov nemusí byť samozrejmosť. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
#

Modlenie za duše zosnulých dievčat

Dňa 15. novembra 2019, t.j. dnes o 16:45 hod. bude spoločné modlenie za duše zosnulých dievčat v kostole. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor:
Oznam o konaní pohrebu 1

Oznam o konaní pohrebu

Zádušná svätá omša s pohrebnými obradmi za naše zosnulé sa uskutoční dňa
17. novembra 2019, t.j. v nedeľu o 13:00 hodine na cintoríne v Jelenci.
Dievčatá, odpočívajte v pokoji! celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Zmena v harmonograme svätých omší - Miserend változás 1

Zmena v harmonograme svätých omší - Miserend változás

V sobotu raňajšia svätá omša nebude.
V sobotu večer o 18:00 hod. bude odslúžená slovenská svätá omša s platnosťou na nedeľu.
V nedeľu ráno o 8:30 hod. bude odslúžená maďarská svätá omša.
Svätá omša o 11:00 hod. nebude.

Szombaton reggel a magyar szentmise elmarad.
Szombaton este 18:00 órakor szlovák nyelvű szentmise lesz vasárnapi érvényességgel.
Vasárnap reggel 8:30 órakor magyar nyelvű szentmise lesz.
A 11:00 órási szentmise elmarad. celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
POĎAKOVANIE!!! 1

POĎAKOVANIE!!!

Rád by som vyjadril vďaku a obdiv všetkým, ktorí sa zapojili do záchranárskych prác, hasičom, dobrovoľným hasičom, záchranárskym a policajným zložkám, dobrovoľníkom ako aj všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali.
Ivan Varga - starosta obce celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Úprimná sústrasť všetkým! 1

Úprimnú sústrasť všetkým!

V myslienkach sme s Vami! celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
prvá
z 14
posledná