Obsah

Hlásenie zmien vo vlastníctve nehnuteľností

Typ: ostatné
Hlásenie zmien vo vlastníctve  1Nezabudnite nahlásiť zmeny!!!! Viac informácií nájdete nižšie.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.

Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nadobudnutie, strata, úhyn psa.

Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade a to nasledovne:

Podľa VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku, §19, ods. 5. správca poplatku poskytne osamelo žijúcej osobe po podaní písomnej žiadosti zníženie počtov vývozov na 13/rok a tým zníženie poplatku o 50 %.

( žiadosť bude dostupná na obecnom úrade)

V priebehu roka sa na nahlásenie týchto zmien nebude prihliadať.

Žiadame tých občanov, u ktorých tieto zmeny nastali, aby vzniknuté zmeny nahlásili na Obecnom úrade s príslušnými dokladmi do 31.januára.

 


Vytvorené: 3. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2023 10:01
Autor: