Obsah

Vývoz stavebného odpadu - Upozornenie!

Typ: ostatné
Kontajner na stavebný odpad je určený pre občanov obce a nie pre firmy, ktoré podnikajú v obci.

Kontajner na stavebný odpad je určený pre občanov obce a nie pre firmy, ktoré podnikajú v obci.

Každá firma, ktorá pri svojej činnosti vytvára odpad, resp. vykonáva  rekonštrukcie svojich priestorov je povinná  odpad zlikvidovať na vlastné náklady a nie na náklady obce. Je povinná si objednať kontajner na odvoz stavebného odpadu!

Kontajner slúži na zber drobného stavebného odpadu pre občanov obce:

Max 1 malý prívesný vozík čo je cca 650 kg.

Každý ďalší vývoz je spoplatnený .

Preto ak niekto vykonáva na území obce podnikateľskú činnosť v stavebníctve nemôže svojou podnikateľskou činnosťou zapĺňať kontajner, ktorý slúži pre občanov.

Treba si uvedomiť, že na vývoz kontajnera sa skladáme všetci a nie je správne, aby ho niekto naplnil odpadom zo svojej stavby .

 

Veľkoobjemový kontajner

Kontajner na objemný odpad je určený pre občanov obce a nie pre firmy, ktoré podnikajú v obci.

Každá firma, ktorá pri svojej činnosti vytvára odpad, je povinná uzatvoriť zmluvu o likvidácii odpadu so spoločnosťou na to určenou.

Do veľkoobjemového odpadu patrí:

-odpad, ktorý nie je možné recyklovať

Do veľkoobjemového odpadu nepatrí:

Plasty/nebezpečné/nárazníky ,pneumatiky, sklo, drevo, fólie, plechovky, plasty

Odpad, ktorý je možné recyklovať, treba triediť v domácnosti  do plastových nádob, ktoré sú farebne

rozlíšené.

 


Vytvorené: 11. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2021 11:55
Autor: