Obsah

Hodové slávnosti - Búcsú ünnepség

Aj napriek nepriaznivej situácii vo svete sme si hodové slávnosti užili po našom... nech sa páči.....

A kedvezőtlen helyzet ellenére mi így ünnepeltük meg a búcsút... íme pár kép...