Obsah

Jelenecké hody - Gímesi búcsú

V dňoch 14. - 15. septembra 2019 sa v našej obci konali hodové slávnosti. Prinášame Vám zopár záberov, ako ste sa bavili. Dúfame, že sa Vám páčilo....

2019. szeptember 14.-15-én búcsú volt falunkban. Pár képben visszaidézzük a hangulatot....Reméljük jól szórakoztak.....