Obsah

Mesiac úcty k starším - Idősek hónapja

Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať. Že ubúda mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch ide kdesi do ticha. Na listoch života píše sa nová rubrika - staroba.

16. októbra 2019 sme si pri príležitosti mesiaca úcty k starším uctili našich starších občanov. Po slávnostnej svätej omši sa v kultúrnom dome konal krátky program v podaní detí z materskej a základnej školy. Posedenie pokračovalo chutným občerstvením pri dobrej hudbe.
Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať členkám klubu dôchodcov za prípravu občerstvenia na toto posedenie.

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat.

2019. október 16-án tartottuk meg a helyi kultúrházban az október - az idősek hónapja alkalmából rendezett ünnepséget. Az ünnepi szentmise után rövid műsort adtak az óvodások és az alapiskola tanulói. A frissítőhöz szólt a jó zene.
Ezúttal is megszeretnénk köszönni a nyugdíjasklub tagjainak a frissítő elkészítését.