Obsah

Ženský spevácky zbor Cantus in Domino - 30 rokov - 30 éves a Cantus in Domino női kar

Po postupnom uvoľnení pandemických opatrení obec Jelenec pripravila v marci 2022 pre Ženský spevácky zbor Cantus in Domino priateľské posedenie, na ktorom sa stretli členovia zboru od vzniku po súčasnosť.

Spoločne zaspomínali na krásne chvíle, ktoré v zbore za 30 rokov prežili. Starosta obce Július Molnár poďakoval vedúcej zboru  Mgr. Márii Kosorinovej za doterajšiu svedomitú a obetavú prácu v zbore a odovzdal jej pamätnú plaketu. Do ďalších rokov všetkým členom zboru zaželal veľa elánu. Vedúca zboru a prítomní členovia sa zapísali do pamätnej knihy obce. 


 Vytvorené: 9. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2022 15:58
Autor: Eva Klepáčová