Obsah

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

Informacia_SK-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravnych_krajov.pdf (136.86 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku

Informacia_HU-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravnych_krajov.pdf (136.14 kB)