Obsah

Voľby do Národnej rady SR 2023

Rozhodnutie predsedu NR SR o  vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Rozhodnutie_predsedu_NRSR_o_ vyhlaseni_volieb_do_Narodnej_rady_Slovenskej_republiky.pdf (187.02 kB)

Informácia pre voliča

informacie_pre_volica_SK.pdf (224.01 kB)

informacie_pre_volica_v_madarskom_jazyku.pdf (224.14 kB)

utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností.pdf (217.79 kB)

vymenovanie zapis. okrskovej volebnej komisie 1.pdf (116.51 kB)

vymenovanie zapis. okrskovej volebnej komisie 2.pdf (110.71 kB)

určenie zodpovedných pracovníkov za organizačno - technické zabezpečenie volieb do NRSR (132.33 kB)

zverejnenie elektronickej adresy.pdf (104.72 kB)

Informácia pre obce v súvislosti s voľbou poštou vo voľbách do NR SR 2023.pdf (536.52 kB)

emailová adresa -vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (115.29 kB)


 

Referendum 2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (119.48 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (2).docx (23.75 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (2).pdf (144.21 kB)

Informácia pre voliča

informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

informácia pre voliča v maďarskom jazyku.pdf (198.38 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti.pdf (226.21 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka... (114.53 kB)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

zverejnenie elektronickej adresy.pdf (128.32 kB)

 


 

Voľby 2022

Rozhodnutie_predsedu_NRSR_c_209_2022.pdf (188.83 kB)

uverejnenie výsledkov volieb 2022 NSK (209.02 kB)

 

Informácia o spôsobe hlasovania (135.21 kB)

tajékoztató a szavazás módjáról (209.42 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

Informacia_SK-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravnych_krajov.pdf (136.86 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v maďarskom jazyku

Informacia_HU-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravnych_krajov.pdf (136.14 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti.pdf (222.03 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 1 - Základná škola - Alapiskola
zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 1.pdf (146.75 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 2 - Obecný úrad Jelenec.

zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 2.pdf (146.15 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nirianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 3

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - voleb. obvod č.3- Nitra.pdf (2.01 MB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nirianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK.pdf (367.91 kB)

Uznesenie č.71/2022 z 38. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 27. júna 2022

uznesenie č. 71 z 2022.pdf (224.43 kB)

 
 
 
 

Špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej volebnej schránky z dôvodu ochorenia COVID-19.

speciálny-sposob-hlasovania.pdf (110.42 kB)

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

zapis-opravnenych-volicov-do-specialnych-zoznamov-volicov-a-suvisiace-ulohy-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie.pdf (2.61 MB)

Zákon č. 185 z 10.mája 2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov...

zakon-185_2022.pdf (837.49 kB)