Obsah

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

Informacia_SK-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (137.19 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku

Informacia_HU-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (136.25 kB)