Obsah

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

Informacia_SK-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (137.19 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku

Informacia_HU-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (136.25 kB)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-o-urceni-poctu-poslancov.pdf (102.53 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.jelenec@jelenec.sk

email_adresa_na_dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_ clenov_komisii.pdf (109.14 kB)

Kontaktné údaje zapisovateľky MVK

kontaktne_udaje_zapisovatelky_MVK.pdf (112.95 kB)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

menovanie_zapisovatelky_miestnej_volebnej_komisie.pdf (118.85 kB)

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

pocet_obyvatelov.pdf (112.23 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti.pdf (222.03 kB) (146.75 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 1 - Základná škola - Alapiskola

zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 1.pdf (146.75 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 2 - Obecný úrad Jelenec.

zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 2.pdf (146.15 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Jelenci

kandidati-starosta-obce-jelenec-2022.pdf (115.96 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jelenci

kandidati-poslanci-volby-do-obecneho-zastupitelstva-jelenec-2022.pdf (117 kB)