Obsah

Referendum 2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (119.48 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (2).docx (23.75 kB)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (2).pdf (144.21 kB)

Informácia pre voliča

informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

informácia pre voliča v maďarskom jazyku.pdf (198.38 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti.pdf (226.21 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka... (114.53 kB)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou

zverejnenie elektronickej adresy.pdf (128.32 kB)

Voľby 2022

Rozhodnutie_predsedu_NRSR_c_209_2022.pdf (188.83 kB)

Informácia o spôsobe hlasovania (135.21 kB)

tajékoztató a szavazás módjáról (209.42 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

Informacia_SK-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (137.19 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v maďarskom jazyku

Informacia_HU-o_podmienkach_prava_volit_a_prava_byt_voleny_do_organov_samospravy_obci.pdf (136.25 kB)

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-o-urceni-poctu-poslancov.pdf (102.53 kB)

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec.jelenec@jelenec.sk

email_adresa_na_dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_ clenov_komisii.pdf (109.14 kB)

Kontaktné údaje zapisovateľky MVK

kontaktne_udaje_zapisovatelky_MVK.pdf (112.95 kB)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

menovanie_zapisovatelky_miestnej_volebnej_komisie.pdf (118.85 kB)

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

pocet_obyvatelov.pdf (112.23 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.

utvorenie-volebnych-okrskov-a-urcenie-volebnych-miestnosti.pdf (222.03 kB) (146.75 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 1 - Základná škola - Alapiskola

zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 1.pdf (146.75 kB)

Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 2 - Obecný úrad Jelenec.

zverejnenie - zapisovateľ´ka, miesto okrskovej volebnej komisie č. 2.pdf (146.15 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Jelenci

kandidati-starosta-obce-jelenec-2022.pdf (115.96 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jelenci

kandidati-poslanci-volby-do-obecneho-zastupitelstva-jelenec-2022.pdf (117 kB)

Špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej volebnej schránky z dôvodu ochorenia COVID-19.

speciálny-sposob-hlasovania.pdf (110.42 kB)

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

zapis-opravnenych-volicov-do-specialnych-zoznamov-volicov-a-suvisiace-ulohy-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie.pdf (2.61 MB)

Zákon č. 185 z 10.mája 2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov...

zakon-185_2022.pdf (837.49 kB)