Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

24/2019

1 340,00 EUR

Obec Jelenec

Mikulášová Magdaléna

19.12.2019

Kúpna zmluva

23/2019

1 530,00 EUR

Obec Jelenec

Ján Korienok, Lukáš Čepilek, Mária Pappová, Juraj Ďuriač, Lýdia Ďuriačová

17.12.2019

Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR

70/NR/2019

6 000,00 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra

10.12.2019

Licenčná zmluva

21/2019

350,00 EUR

Obec Jelenec

eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

05.12.2019

Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb

22/2019

Neuvedené

Obec Jelenec

O.Z. Fantázia detí

04.12.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/26

324 922,80 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo životného prostredia SR

04.12.2019

Zmluva o bežnom účte

311220-2019

Neuvedené

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 311220-2019

311220-2019

161 693,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu 311220-2019

311220-2019

161 691,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.12.2019

Úverová zmluva

311220-2019

161 691,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

03.12.2019

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej infraštruktúry

3/2019/mas-7.2

1 180,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

03.12.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

311239-2019

440 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

03.12.2019

Úverová zmluva

311239-2019

440 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.11.2019

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov prvkov zelenej infraštruktúry

2019/FC/01/004

63 085,60 EUR

Obec Jelenec

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava

20.09.2019

Kúpna zmluva

20/2019

390,00 EUR

Obec Jelenec

Šimor Miroslav

20.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

19/2019

2 260,00 EUR

Obec Jelenec

Petrovič Marián a manž.

09.09.2019

Dodatok k zmluve

IROP-D1-302021J259-222-13

86 317,74 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

26.08.2019

Riadenie projektu - externé

2/2019/OPKŽP

9 190,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

14.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci

17/2019

78 564,00 EUR

Združenie obcí Mikroregion Pdtríbečie-Drevenica

Obce Beladice, Ladice, Neverice, Kostoľany pod Tribečom

04.08.2019

Kúpna zmluva

16/2019

43 035,00 EUR

Obec Jelenec

EXTRACOM, s.r.o.

02.08.2019

Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb

15/2019

77,00 EUR

Obec Jelenec

pod Gýmešom, s r.o.

25.07.2019

Zmluva o dielo + Dodatok č. 1

14/2019

542 085,66 EUR

Obec Jelenec

STAVECH, s.r.o.

08.07.2019

Kúpna zmluva

13/2019

25 928,60 EUR

Obec Jelenec

Daffer spol. s r.o.

18.06.2019

Dodatok k zmluve

1/2019

Neuvedené

Obec Jelenec

Geodeticca, s.r.o. , Košice

18.06.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere

3001/19/008

56 000,00 EUR

Obec Jelenec

OTP Banka Slovensko, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: