Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.12.2019

Úverová zmluva

311220-2019

161 691,68 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

03.12.2019

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej infraštruktúry

3/2019/mas-7.2

1 180,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

03.12.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

311239-2019

440 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

03.12.2019

Úverová zmluva

311239-2019

440 000,00 EUR

Obec Jelenec

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

04.11.2019

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov prvkov zelenej infraštruktúry

2019/FC/01/004

63 085,60 EUR

Obec Jelenec

STRABAG s.r.o.

20.09.2019

Kúpna zmluva

20/2019

390,00 EUR

Obec Jelenec

Šimor Miroslav

20.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

19/2019

2 260,00 EUR

Obec Jelenec

Petrovič Marián a manž.

09.09.2019

Dodatok k zmluve

IROP-D1-302021J259-222-13

86 317,74 EUR

Obec Jelenec

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

26.08.2019

Riadenie projektu - externé

2/2019/OPKŽP

9 190,00 EUR

Obec Jelenec

Mgr. Oľga Čalová

14.08.2019

Zmluva o združení finančných prostriedkov a o vzájomnej spolupráci

17/2019

78 564,00 EUR

Združenie obcí Mikroregion Pdtríbečie-Drevenica

Obce Beladice, Ladice, Neverice, Kostoľany pod Tribečom

04.08.2019

Kúpna zmluva

16/2019

43 035,00 EUR

Obec Jelenec

EXTRACOM, s.r.o.

02.08.2019

Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb

15/2019

77,00 EUR

Obec Jelenec

pod Gýmešom, s r.o.

25.07.2019

Zmluva o dielo + Dodatok č. 1

14/2019

542 085,66 EUR

Obec Jelenec

STAVECH, s.r.o.

08.07.2019

Kúpna zmluva

13/2019

25 928,60 EUR

Obec Jelenec

Daffer spol. s r.o.

18.06.2019

Dodatok k zmluve

1/2019

Nincs megadva

Obec Jelenec

Geodeticca, s.r.o. , Košice

18.06.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere

3001/19/008

56 000,00 EUR

Obec Jelenec

OTP Banka Slovensko, a.s.

08.06.2019

Ušitie krojov

18/2019

1 200,00 EUR

Obec Jelenec

Rago Patrik

23.05.2019

Kúpna zmluva

12/2019

1 480,00 EUR

Obec Jelenec

Werner Michajlov

23.05.2019

Kúpna zmluva

11/2019

10 200,00 EUR

Obec Jelenec

Kováčová Iveta

22.05.2019

Leasingová zmluva pre podnikateľov

095-005515

220,32 EUR

Obec Jelenec

GRENKELEASING s. r. o., Karadžičova 10, 82108 Bratislava

20.05.2019

Zmluva o dielo

10/2019

6 600,00 EUR

Obec Jelenec

ZEERTS s.r.o.

17.05.2019

Zmluva o spolupráci

1918400001-ZoS

Nincs megadva

Obec Jelenec

Západoslovenská distribučná, a.s.

15.05.2019

Servisná zmluva

29/4/2019

Nincs megadva

Obec Jelenec

KOREKTA, s.r.o., Bartókova 6, 94901 Nitra

15.04.2019

Kúpna zmluva

9/2019

8 400,00 EUR

Obec Jelenec

Juraj Kováčik

26.03.2019

Kúpna zmluva

8/2019

4 080,00 EUR

Obec Jelenec

Šrank Radoslav a manž. Marcela Šranková

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: