Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
19.09.2022

DF2022538

Prenájom rohoží - MŠ Jelenec

4,50 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022537

Prenájom rohoží - OcÚ

16,80 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022536

Hudobná produkcia dňa 16.09.2022 hody

480,00 EUR

Juraj Dvoran - Lots of FUN, Podzámska 2324/7, 92001 Hlohovec

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022535

telefonne poplatky za 08/2022

105,43 EUR

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022534

Likvidácia kom.odpadu, zákonný poplatok za 08/2022

5 404,27 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022533

Likvidácia odpadu za 08/2022 a spracovanie na kompostárni

1 315,16 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022532

Potraviny MŠ Jedáleň

19,49 EUR

REFKA, s.r.o., Kasalova 16, 94901 Nitra

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022531

Potraviny MŠ Jedáleň

39,56 EUR

REFKA, s.r.o., Kasalova 16, 94901 Nitra

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022530

Potraviny MŠ Jedáleň

216,27 EUR

Gastro Orvoš s. r. o., Nábrežie 292/2, 94201 Šurany

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022529

Potraviny MŠ Jedáleň

116,16 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Jelenec

19.09.2022

DF2022528

Potraviny MŠ Jedáleň

108,78 EUR

KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, 96205 Hriňová

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022527

Vyúčtovanie elektriny 08/2022 SOI,OcÚ,VO2,ATC, MŠ

807,74 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022526

Spotreba vody za 08/2022 OcÚ, MŠ, Čabo V, AB budova,kaštieľ,bagetéria

98,13 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022525

Spotreba vody nájomné byty - 08/2022

110,76 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022524

Stravovanie dôchodcov 08/2022

4 008,90 EUR

DAKAP, s.r.o., Hviezdoslavova 1748/14, 95301 Zlaté Moravce

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022523

Telefonne služby + internet 08/2022

98,62 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022522

Telefonne služby 08/2022 OcÚ

61,43 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022521

Výmena optického valca v PC

23,40 EUR

KOREKTA, s.r.o., Bartókova 6, 94901 Nitra

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022520

Rekonštrukcia miestnej komunikácie so zabudovaním prvkov zelenej infraštruktúry NFP 309070Y 483

12 717,37 EUR

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022519

Tlakový reproduktor 2 ks - rozhlas

93,60 EUR

noves trade spol. s r.o., Hviezdoslavova 72, 95151 Nová Ves nad Žitavou

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022518

Služby VT za 08/2022

302,57 EUR

TEAMS s.r.o., Ružová 758/34, 94901 Nitra

Obec Jelenec

13.09.2022

DF2022517

Spotreba PHM za august 2022 tankovacia karta S 11003

620,73 EUR

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Jelenec

06.09.2022

DF2022516

služby WEB GIS 29 - za 08/2022 S 11002

29,00 EUR

GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 04001 Košice

Obec Jelenec

06.09.2022

DF2022515

Elektrina za 09/2022 - NB, VO,kaštieľ,DS,PZ záloha na 7 OM S 11002

205,35 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jelenec

06.09.2022

DF2022514

Elektrina 09/2022 SOI,OcÚ,VO2,ATC, MŠ S11002

957,23 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany

Obec Jelenec

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: