Obsah

  • 112 Koordinačné stredisko IZS
  • 150 Hasičský a záchranný zbor
  • 155 Záchranná zdravotná služba
  • 158 Štátna polícia
  • 159 Mestská polícia
  • 18 300 Horská záchranná služba