Obsah

Zamestnanci obecného úradu

Alžbeta Borbélyová


Prednostka - prednostka OcÚ

Zamestnanci - prednostka