Obsah

Zamestnanci obecného úradu

Daniela Penzešová


Zamestnanci - zamestnankyňa

Obecný úrad - Mzdové účtovníctvo, evidencia obyvateľstva, hrobové miesta
Hlavná 126, Jelenec