Obsah

Zamestnanci obecného úradu

Eva Klepáčová

vCard

Obecný úrad - Dane a poplatky, osvedčovanie podpisov, prenájom KD, obecná knižnica
Hlavná 126, Jelenec

Zamestnanci - zamestnankyňa