Obsah

Zamestnanci obecného úradu

Ing. Karol Šinka PhD.

vCard

Obecné zastupiteľstvo - poslanec, predseda komisie pre verejné obstarávanie, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov