Obsah

Späť

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec za I. polrok 2023

Vyvesené: 16. 11. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť