Obsah

Späť

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Vyvesené: 4. 8. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť