Obsah

Späť

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

Vyvesené: 18. 1. 2022

Dátum zvesenia: 3. 2. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť