Obsah

Späť

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jelenec

Vyvesené: 28. 6. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť