Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vyvesené: 27. 6. 2022

Dátum zvesenia: 13. 7. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť