Obsah

Späť

Výzva na prípadné pozmeňujúce návrhy

Po prehodnotení platného VZN 4/2011 schváleného zo dňom 9.12.2011 uznesením č.102/2011 kontrolórom a starostom obce sme došli k záveru že toto VZN  zahŕňa všetky pripomienky vznesené na pracovnom stretnutí zo dňa 29.4.2022. Ak by ale mali dotknutí k tomu predsa len pozmeňujúce návrhy, prosíme ich tlmočiť na mailovú adresu obec.jelenec@jelenec.sk.

VZN 4-2011.pdf (74.97 kB)

Vyvesené: 13. 5. 2022

Zodpovedá: Eva Klepáčová

Späť