Obsah

Územný plán

Územný plán obce Jelenec

UPN - tu ku stiahnutiu .pdf, 33,15 MB

V1V2V3V4V5V6V7

Územný plán obce Jelenec (zmeny a doplnky č.1)

Textová časť popisuje zmeny a doplnky č.1 - tu ku stiahnutiu .pdf,  148,98 kB

Návrh použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,26 MB

Zmeny a doplnky č.1 - komplexný návrh - tu ku stiahnutiu .pdf, 7,51 MB

Komplexný návrh - tu ku stiahnutiu .pdf, 7,39 MB

 

Územný plán obce foto:

v1173823942

V2

v3

v4

v5

v6

v7

Územný plán obce Jelenec (zmeny a doplnky č.2)

Širšie vzťahyPoľnohospodársky a lesný pôdny fondPrírodná štruktúraKomplexný návrhDopravaTechnická vybavenosť

Doprava

 

Textová časť úpné znenie UPNO plné znenie pdf 9,58MB

Územný plán obce foto:

Širšie vzťahy

Stratégia rozvoja

Poľnohospodársky a lesný pôdny fond

Prírodná štruktúra

Komplexný návrh

Doprava

Technická vybavenosť