Obsah

Obecné zastupiteľstvo

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Šinka Karol, Ing., PhD.zástupca starostu obce, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Kazíková Daniela, Mgr.poslankyňa, predsedkyňa finančnej komisie a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch
Mozdíková Dáša, Ing.poslankyňa, predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie, predsedkyňa pre verejné obstarávanie
Jančo Eduard, Ing.poslanec, predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesníctvo
Varga Marián, Ing.poslanec, školská rada ZŠ
Karáčová Karinaposlankyňa, sobášiaca, školská rada MŠ
Nagy František, Ing.poslanec, predseda komisie výstavby a ÚP
Richter Henrich, Mgr.poslanec poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, sobášiaci, predseda komisie pre verejný poriadok
Šinka Markus, Bc.poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ