Obsah

Obecné zastupiteľstvo

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Šinka Karol, Ing., PhD.poslanec, predseda komisie pre verejné obstarávanie, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Gálik Vladimírposlanec, predseda sociálno-zdravotnej komisie
Mozdíková Dáša, Ing.poslankyňa, predsedkyňa komisie pre životné prostredie, poľnohostpodárstvo a lesníctvo
Čapo Peter, Ing.poslanec, školská rada ZŠ
Karáčová Karinaposlankyňa, sobášiaca, školská rada MŠ
Nagy František, Ing.poslanec, predseda komisie finančnej a správy obecného majetku, pre obchod, služby a cestovný ruch
Richter Henrich, Mgr.zástupca starostu obce, predseda komisie pre verejný poriadok
Šinka Markus, Bc.poslanec, predseda komisie pre kultúru, školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a TV, školská rada ZŠ