Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Dáša Mozdíková

vCard

Obecné zastupiteľstvo - poslankyňa, predsedkyňa komisie pre životné prostredie, poľnohostpodárstvo a lesníctvo