Obsah

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenecdobudovanie-zakladnej-technickej-infrastruktury-v-obci-jelenec-022022-102022.pdf (409.77 kB)

 

Názov projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Trvanie projektu: 03/2021 – 02/2022
Nenávratný finančný príspevok: 193 943,34 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ:
Obec Jelenec

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry miestnych komunikácií v obci Jelenec a zlepšiť tak dostupnosť každodenných služieb a potrieb pre obyvateľov MRK.

Opis projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií.
Jedná sa o ulice: Ulica Horný koniec a Ulica Dolný koniec

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality bývania obyvateľom MRK prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry.
Špecifickým cieľom projektu je:

  • - zvýšiť životnú úroveň, komfort a bezpečnosť obyvateľov MRK,
  • - desgregácia v zmysle že sa minimalizujú rozdiely k prístupu základným službám medzi majoritným obyvateľstvom a občanmi MRK v obci.

Výsledky projektu: Úspešne realizovaným projektom zabezpečíme plnohodnotnejšie a kvalitnejšie podmienky na život všetkým obyvateľom rómskych komunít, marginalizovaných rómskych komunít a všetkým obyvateľom obce Jelenec.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


www.ludskezdroje.gov.sk | www.minv.sk | www.jelenec.sk

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec

Vyššie uvedený text ako súbor na stiahnutie vo formáte pdf.

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Jelenec (428.45 kB)