Obsah

Stránka

 • 1

 

hlavička s logami EÚ - MDaV SR - MIRRI SR

Prijímateľ: Obec Jelenec


Wifi pre Teba
 

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na
miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


Výška poskytnutého NFP: 14 250 EUR


Projekt je spolufinancovaný európskou úniou

Plagát WiFi pre teba 2

 

Oznámenie o realizácii projektuWifi pre teba plagát

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Jelenec

ITMS2014+: 311071AJF7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec

Miesto realizácie: Obec Jelenec

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Bod 1 Obecný úrad – Externý AP (48.37945, 18.22207)
 2. Bod 2 Cintorín – Externý AP (48.38211, 18.22647)
 3. Bod 3 ubytovanie u Forgácha – Externý AP (48.3981, 18.20739)
 4. Bod 4 autocamping – Externý AP (48.397378, 18.206272)
 5. Bod 5 Futbalový štadión – Externý AP (48.387775, 18.213266)
 6. Bod 6 materská škôlka – Externý AP (48.37917, 18.22069)
 7. Bod 7 kaštieľ – Externý AP (48.3758, 18.22965)
 8. Bod 8 základná škola – Externý AP (48.37768, 18.23161)
 9. Bod 9 požiarna zbrojnica – Externý AP (48.38088, 18.22449)
 10. Bod 10 park – Externý AP (48.37926, 18.21991)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projek je vybudovaný a odovzdaný do užívania.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk