Obsah

Stránka

 • 1

 

Oznámenie o realizácii projektuWifi pre teba plagát

Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Jelenec

ITMS2014+: 311071AJF7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec

Miesto realizácie: Obec Jelenec

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

 1. Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.37945, 18.22207)
 2. Bod 2 Cintorín- Externý AP (48.38211, 18.22647)
 3. Bod 3 ubytovanie u forgácha- Externý AP (48.3981, 18.20739)
 4. Bod 4 autocamping- Externý AP (48.39797, 18.20401)
 5. Bod 5 Futbalový štadión- Externý AP (48.38787, 18.21316)
 6. Bod 6 materská škôlka- Externý AP (48.37917, 18.22069)
 7. Bod 7 kaštieľ- Externý AP (48.3758, 18.22965)
 8. Bod 8 základná škola-Externý AP (48.37768, 18.23161)
 9. Bod 9 požiarna zbrojnica- Externý AP (48.38088, 18.22449)
 10. Bod 10 park- Externý AP (48.37926, 18.21991)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 17.12.2020.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk