Obsah

Zmluvy archív

Rok 2013

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2013 Západoslovenská energetika Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Predaj nehnuteľností 582.00 14.1.2013  
2   2013 Envi-Geos Nitra a.s. Dodatok k zmluve č.4 Komplexné nakladanie s kom. a drobnými staveb. odpadmi obce   1.2.2013  
3   2013 Peter Skaličan a manž. Janka, Rastislavova 91/185, Lužianky kúpna zmluva kúpa pozemku v rekr. oblasti 3000.00 27.2.2013  
4   2013 Ľuboš Nagy, Jelenec 562 zámenná zmluva zámena nehnuteľností   28.2.2013  
5   2013 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien Zriadenie vecných bremien   8.3.2013  
6   2013 Mgr. Lilla Akerman Nagy, Hviezdna 2/5, Komárno Zmluva o reklamnej činnosti zverejnenie mena sídla a kontaktných údajov 50.00 27.5.2013  
7   2013 Houp Taid s.r.o. Zmluva o dielo výmena okien na budove MŠ 5550.00 6.6.2013  
8   2013 Ministerstvo vnútra SR-Obvodný úrad Nitra Dotácia zo štátneho rozpočtu SR-prevecia kriminality Kamerový systém Obec Jelenec 17000.00 21.6.2013 31.12.2013
9   2013 SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a Bratislava Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu pre Malé podnikanie a organizácie   1.7.2013 30.6.2014
10   2013 Bonul,s.r.o. Novozámocká 224, Nitra Zmluva o dielo Monitorovací kamerový systém 21129.00 28.8.2013 27.10.2013
11   2013 RAVENA s.r.o. Zámenná zmluva Zámena pozemkov   30.10.2013  
12   2013 OTP Banka Slovensko, a.s. Dodatok č.9 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.2500/05/173 Predĺženie čerpania kontokorentného úveru   13.11.2013  
13   2013 Kapusník Jozef Zámenná zmluva Výmena pozemkov   25.11.2013  
14   2013 RENAUDIT CONSULTING s.r.o. Zmluva o audítorkej činnosti Audt účtovníctva 600.00 29.11.2013  
15   2013 Nitrianske reg. združenie ZMOS Príkazná zmluva verejné obstarávanie na poistenie majetku   29.11.2013  
16   2013 ZEERTS, s.r.o. Malý Lapáš 124 Mandátna zmluva kamerový systém II. etapa 200.00 29.11.2013  
17   2013 NITROS, s.r.o. Novozámocká 212, Nitra Zmluva o dielo ZŠ-alapiskola, Jelenec- rekonštrukcia soc. zar., výmena nášľap. vrstiev - Pavilón pre I. stupeň 34883.00 29.11.2013  
18   2013 NITROS, s.r.o. Novozámocká 212, Nitra Zmluva o dielo ZŠ-alapiskola, Jelenec- zateplenie časti fasády s výmenou okien, okapový chodník- Pavilón pre I. stupeň 32134.00 29.11.2013