Obsah

Zmluvy archív

Rok  2015

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2015 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice Zmluva o poskytnutí služby služby webového geografického inf. systému   21.2.2015  
2   2015 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice Licenčná zmluva poskyt. údajov z digit. ortofotomapy 211.80 27.2.2015  
3   2015 ZEERTS, s.r.o., Malý Lapáš Zmluva o dielo vybudovanie monitorovacieho kamerového systému 12724.33 7.3.2015  
4   2015 Envi-Geos Nitra,s.r.o. Dodatok k zmluve Rozsah služieb   27.4.2015  
5   2015 Púchovský Árpád a ostatní (viď zmluva) Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľností 624.70 27.4.2015  
6   2015 Ing. Molnár Ľudovít, Andrašková Žofia Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľností 277.60 27.4.2015  
7   2015 Daniel Kysela a manž. Helena, Bratislava kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 1995.00 8.5.2015  
8   2015 OTPBanka Slovensko, a.s. Dodatok č. 11 k Zmluve o úvere prolongácia kontokorentného úveru   21.5.2015  
9   2015 ELHYCO spol.s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec 1750.00 1.7.2015  
10   2015 Sport timing Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo Zabezpečenie časomerných a spracovateľských služieb 650.00 31.7.2015  
11   2015 AP Slovakia s.r.o. Zmluva o dielo Prenákom 23KW elektrocentrály 396.00 10.8.2015  
12   2015 MIVA KONSTRUKT, s.r.o. Zmluva o dielo Party stany 998.00 14.8.2015  
13   2015 MIVA KONSTRUKT, s.r.o. Zmluva o dielo Pivné sety 472.00 14.8.2015  
14   2015 Johnny servis, s.r.o. Zmluva o dielo Oplotenie 252.00 18.8.2015  
15   2015 Renaudit consulting, s.r.o., Nitra zmluva o poskytovaní auditorských služieb audit riadnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky 650.00 20.8.2015  
16   2015 Občianske združenie Žibrica Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Podpora ISMR MAS 40161.14 24.9.2015  
16 1 2015 Občianske združenie Žibrica Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku Podpora ISMR MAS 3294.74 24.9.2015  
17   2015 Agentúra KLIENT s.r.o. Mandátna zmluva Kamerový systém obec Jelenec 200.00 25.9.2015  
18   2015 Nitrianske regionálne združenie ZMOS Príkazná zmluva Zabezpečenie spoločného verejného obstarávania 300.00 8.10.2015  
19   2015 JUDr. Ľudovít Makó Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľnosti 120.00 26.11.2015  
20   2015 Bonul s.r.o. Zmluva o dielo Kamerový systém obec Jelenec 10356.00 9.12.2015  
21   2015 Ján Berkeš Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 3375.00 11.12.2015  
22   2015 Štefan Gálik Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 76.56 12.12.2015  
23   2015 UPSG Zmluva o nájme Zmluva o nájme nepoľnohospodárskych pozemkov 200.00 30.12.2015  
24   2015 Ing. Edita Obžerová Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 4725.00 11.12.2015