Obsah

Zmluvy archív

Rok 2016

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2016 Púchovský Árpád a ostatní (viď zmluva) Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľností 111.50 17.03.2016  
2   2016 PROUNION Zmluva o poskytnutí služby Administrácia a vedenie procesu verejného obstarávania 1000.00 17.3.2016  
3   2016 MIVA KONSTRUKT, s. r. o. Zmluva o dielo Vybudovanie parkoviska - spevnené plochy pred nájomnými bytmi v obci Jelenec 11698.00 24.3.2016  
4   2016 Daniel Galbavý, Katarína Galbavá Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 4230.00 18.3.2016  
4 1 2016 Daniel Galbavý, Katarína Galbavá Kúpna zmluva - dodatok č.1 Kúpa nehnuteľnosti 4230.00 9.6.2016  
5   2016 Edita Botková Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľnosti 285.00 18.3.2016  
6   2016 OTP Banka Slovensko, a. s. Dodatok č.12 k Zmluve o úvere Zmluva o úvere   17.5.2016  
7   2016 FoArch spol s. r. o. Zmluva o dielo Zhotovenie diela 1020.00 18.5.2016  
8   2016 Martin Heřman, Žaneta Heřmanová Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 3000.00 27.5.2016  
9   2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien Zmluva o zriadení vecných bremien   26.5.2016  
11   2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o prevádzkovaní Zmluva o prevádzkovaní   1.7.2016  
12   2016 ELCOMP, s. r. o. Zmluva o dielo Výmena svietidiel verejného osvetlenia 27447.96 22.7.2016  
13   2016 SPP, a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad   25.7.2016  
14   2016 SPP, a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu - Kaštieľ   25.7.2016  
15   2016 SPP, a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu   25.7.2016  
16   2016 SPP, a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu   25.7.2016  
17   2016 SPP, a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu   25.7.2016  
18   2016 Ing. Viktor Csala Zmluva o dielo Externý projektový manažment pre MŠ Jelenec 3580.00 23.2.2016  
18 1 2016 Ing. Viktor Csala Zmluva o dielo - Dodatok č.1 Externý projektový manažment pre MŠ Jelenec 2280.00 22.7.2016  
19   2016 KOMA SLOVAKIA s. r. o. Zmluva o podnikateľskom nájme Prenájom obytných, skladových a sanitárnych kontajnerov   20.8.2016  
19 1 2016 KOMA SLOVAKIA s. r. o. Zmluva o podnikateľskom nájme - Dodatok č.1 Prenájom obytných, skladových a sanitárnych kontajnerov 180.00 20.8.2016  
20   2016 Slovenský pozemkový fond Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Prevod vlastníctva pozemkov 2057.07 25.08.2016  
21   2016 PROUNION Zmluva o poskytnutí služby Spracovanie a implementácia projektu 1000.00 22.11.2016  
22   2016 F K L a brat, spol. s. r. o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo 523744.00 30.09.2016  
23   2016 Púchovský Árpád a ostatní (viď zmluva) Kúpna zmluva Kúpna zmluva ohľadne nehnuteľností 111.50 14.12.2016  
24   2016 Slovenský pozemkový fond Kúpna zmluva o prevode vlastníctva Prevod vlastníctva pozemkov 2057.07 15.12.2016  
25   2016 Mgr. Miloš Vajda Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 1260.00 15.12.2016  
26   2016 Bohumil Krajčovič a manž Kúpna zmluva Kúpa nehnuteľnosti 750.00 15.12.2016  
27   2016 DANVI s.r.o. Zmluva o dielo Zhotovenie projektovej dokumentácie 13700.00 05.03.2016  
28   2016 ELCOMP s.r.o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo 27447.96 22.07.2016  
29   2016 Rimskokat. cirkev, farnosť sv. Gorazda Nitra-klokočina Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na vzdelávanie Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na vzdelávanie 374.98 30.12.2016