Obsah

Zmluvy archív

Rok 2018

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2018 Stomon, s.r.o. Nové Zámky Zmluva o dielo PD 5210.00 18.01.2018  
2   2018 Mgr. Oľga Csalová Zmluva o dielo č. 2/2018/OPKZP Zberný dvor Jelenec - špeciálne služby 4580.00 19.01.2018  
3   2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o vytvorení webového sídla Vytvorenie webového sídla 1400.00 30.1.2018  
4   2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o prevádzke webového sídla Prevádzka webového sídla 400.00 30.1.2018  
5   2018 František Malý Kúpna zmluva Kúpna zmluva 4650.00 23.3.2018  
6   2018 Vladimír Szegény a manželka Kúpna zmluva Kúpna zmluva 231.00 23.3.2018  
6 1 2018 Vladimír Szegény a manželka Kúpna zmluva Dodatok č.1   21.6.2018  
7   2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti 921.00 26.3.2018  
8   2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie majetku   26.3.2018  
9   2018 FoArch Zmluva o dielo Zhotovenie diela 850.00 4.4.2018  
10   2018 RRA Novozámocko Zmluva o dielo Zmluva o dielo 1050.00 30.4.2018  
11   2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby 43.00 30.4.2018  
12   2018 SENIORKA, n. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... 171.60 1.5.2018  
13   2018 SENIORKA, n. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... 514.80 1.5.2018  
14   2018 Kristína Bartková Kúpna zmluva Kúpna zmluva 10140.00 4.5.2018  
15   2018 OTP Banka Slovensko, a. s. Dodatok č.14 k Zmluve o úvere Zmluva o úvere   14.5.2018  
16   2018 FKL a brat, spol. s. r. o. Dohoda o zrušení zmluvy o dielo Dohoda o zrušení zmluvy o dielo   22.5.2018  
17   2018 GEODETICCA s. r. o. Zmluva o spracovaní osobných údajov Zmluva o spracovaní osobných údajov   16.5.2018  
18   2018 Otto Borbely a manž. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 943.00 4.5.2018  
19   2018 SPP a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu   1.7.2018  
20   2018 IROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 95.00 4.7.2018