Obsah

Rok 2013

 

Číslo Rok Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma Mena Poznámka
1 2013 St.Florian Štúrovo s,r,o, Kontróla has.prístrojov a hydrantov 21.2.2013    
2 2013 Veolia Transport Nitra a. Oprava retardéra autobusu 15.3.2013    
3 2013 Novosedlík, spol.s.r.o. Dodávka betónu 10.4.2013    
4 2013 Veolia Transport Nitra a. Výmena oleja a filtrov 11.4.2013