Obsah

Rok 2014

 

Porad. č. Č. konania Rok Žiadateľ Predmet Prílohy Dátum zverejnenia Termín potvrdenia účasti
1 43 2014 Obec Jelenec Výrub stromu Žiadosť , Oznámenie , Rozhodnutie 22.1.2014 27.1.2014
2 608 2014 Mgr.Monika Mladá Výrub stromov Žiadosť , Oznámenie , Rozhodnutie 17.10.2014 27.10.2014
3 710 2014 Ján Wild a manž.Elena Výrub stromov Žiadosť , Oznámenie , Rozhodnutie 12.12.2014 17.12.2014