Obsah

Rok 2013

 

Číslo Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy
1 2013 Milan Finta Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 4.2.2013
2 2013 Alžbeta Czakóová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 8.2.2013
3 2013 Terézia Kováčiková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 18.3.2013
4 2013 Margita Jamrichová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 15.7.2013
5 2013 Miklós Farkas Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 23.10.2013
6 2013 Juliána Andrašková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 25.10.2013
7 2013 Juliána Andrašková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 25.10.2013
8 2013 Ján Pastorovič Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 29.10.2013
9 2013 Ladislav Balko Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 30.10.2013
10 2013 Baltazár Andraško Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 30.10.2013
11 2013 Edita Novosedlíková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 30.10.2013
12 2013 Marta Starovičová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 4.11.2013
13 2013 Beata Púchovská Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 4.11.2013
14 2013 Ingrid Krasanová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 4.11.2013
15 2013 František Molnár Nájomná zmluva Nájomná zmluva 20.00 4.11.2013
16 2013 Imrich Finta Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 4.11.2013
17 2013 František Andraško Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 4.11.2013
18 2013 Břetislav Fišera Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 7.11.2013
19 2013 Valéria Arpášová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 8.11.2013
20 2013 Valéria Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 12.11.2013
21 2013 Vojtech Krázel Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 4.11.2013
22 2013 Terézia Deáková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 18.11.2013
23 2013 Mária Elgyuttová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 20.11.2013
24 2013 Margita Arpásová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 19.11.2013
25 2013 Alexander Demo Nájomná zmluva Nájomná zmluva 20.00 20.11.2013
26 2013 Dušan Pilip Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 25.11.2013
27 2013 Ladislav Prieložný Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 5.12.2013
28 2013 Pavla Vargová Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 20.00 6.12.2013
29 2013 Katarína Zaťková Nájomná zmluva prenájom hrobového miesta 10.00 30.12.2013