Obsah

Rok 2012

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2012 ZSE, a.s. Čulenova 6 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zriadenie vecných bremien   17.1.2012  
2   2012 WOODSIA s. r. o. Dohoda o užívaní Dohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblDohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti remitážasti remitáž 10.00 2.3.2012 2.3.2017
2 1 2012 WOODSIA s. r. o. Dohoda o užívaní Dohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti Remitáž - dodatok   2.3.2017  
3   2012 SENEGA s.r.o. Nitra Zmluva o Dieloč.01/03/2012 Oprava strechy ZŠ Jelenec 21310.97 12.03.2012 23.03.2012
4   2012 Recyklačný fond,Nobelova 18, Bratislava Rámcová zmluva o poskytnutí prostredkov Podmienky o poskytnutí príspevku za vyseparované zložky odpadu   26.3.2012  
5   2012 Enviromentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie Jelenec-kanalizácia 198650.00 4.4.2012 31.12.2012
6   2012 Ing.Milan Butora a manž.Mária Kupna zmluva Predaj nehnuteľnosti 3405.00 2.5.2012  
7   2012 Viliam Galgóci a manž. Oľga Kupna zmluva Predaj nehnuteľnosti 1830.00 2.5.2012  
8   2012 OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o splátkovom úvere Zmluva o splátkovom úvere 102.00 25.6.2012  
9   2012 OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o vinkulácii dotačného účtu Zmluva o vinkulácii dotačného účtu   25.6.2012  
10   2012 Envi-Geos Nitra a.s. Dodatok k zmluve Komplexné nakladanie s kom. a drobnými staveb. odpadmi obce   1.7.2012  
11   2012 Karol Jančo Kúpna zmluva Kúpa nehnuteĺnosti 136.00 23.7.2012  
12   2012 MUDr. Jozef Hudec a manž. Ing. Elena Hudecová kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti 1.00 24.10.2012  
13   2012 František Farkaš, Jelenec 580 zámenná zmluva zámena nehnuteľností 40.00 27.10.2012  
13 1 2012 František Farkaš, Jelenec 580 Dodatok č.1 zámennej zmluvy zámena nehnuteľností   28.2.2013  
14   2012 OTP Banka Slovensko, a.s. Dodatok č.8 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.2500/173 Predĺženie čerpania kontokorentného úveru   20.11.2012  
15   2012 Envi-Geos Nitra a.s. Dodatok k zmluve č.3 Komplexné nakladanie s kom. a drobnými staveb. odpadmi obce   1.1.2013