Obsah

Rok 2014

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2014 Vladimír Brat Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
2   2014 Eva Farkašová Nájomná zmluva Nájom bytu 97.00 3.1.2014 31.12.2016
3   2014 Ing.Aneta Labantová Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
4   2014 Želmíra Hanuliaková Nájomná zmluva Nájom bytu 101.00 3.1.2014 31.12.2016
5   2014 Mgr.Gabriel Horváth, Jana Frenczelová Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
6   2014 Ladislav Bencz a manž. Martina Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
7   2014 Tomáš Tkáč a manž. Michaela Nájomná zmluva Nájom bytu 101.00 3.1.2014 31.12.2016
8   2014 Karol Szegény a manž. Eva Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
9   2014 Anton Kubička a manž. Miroslava Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
10   2014 Slávka Zaujecová Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
11   2014 Miroslav Nagy a manž. Alžbeta Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
12   2014 Attila Nagy a manž. Eva Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
13   2014 Mária Šranková Nájomná zmluva Nájom bytu 202.00 3.1.2014 31.12.2016
14   2014 Milan Herman a manž. Anna Nájomná zmluva Nájom bytu 97.00 3.1.2014 31.12.2016
15   2014 Igor Hajdu Zmluva o dielo Renovácia podláh a parkiet 2344.00 21.1.2014 31.1.2014
16   2014 Ján Finta Zmluva o dielo Realizácia chodníka ku ZŠ 24799.00 31.1.2014  
17   2014 Marcela Fidrichová, Svätoplukovo kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti 292.00 27.02.2014  
18   2014 Vojtech Pásztori, Jelenec 294 kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 134.00 04.03.2014  
19   2014 Milan Barborík, Nitra, J. Galbavého 12 kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 3090.00 14.3.2014  
20   2014 OTP Banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 2500/05/173 navýšenie kontokorentného úveru 56000.00 23.5.2014  
21   2014 Katarína Kertészová, Nitra, Lúčna 631/2 kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 420.00 23.5.2014  
22   2014 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23, Nitra Mandátna zmluva kamerový systém v obci Jelenec II. etapa 200.00 11.6.2014  
23   2014 JUDr. Ľudovít Makó, Jelenec 675 kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti 22001.00 13.6.2014  
24   2014 Ľubomíra Franková, KVETY L+L - KUTIL A SPOL., kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 493.50 6.8.2014  
25   2014 Roman Kabát kúpna zmluva predaj nehnuteľností 1310.00 8.8.2014  
26   2014 Renaudit Conculting, s.r.o. Vajanského 3, Nitra Zmluva o audítorskej činnosti overenie vedenia účtovníctva 600.00 27.9.2014 15.11.2014
27   2014 FaRM. s.r.o., Lehota, Hlavná 357 kúpna zmluva odpredaj nehnuteľností 18225.00 15.10.2014  
28   2014 Zs.distribučná, a.s. Bratislava zmluva o budúcej zmluve o zriad. vecných bremien zriadenie vecných bremien   24.10.2014  
29   2014 Komunálna poisťovňa , a.s. Bratislava Poistná zmluva poistenie majetku   26.6.2014  
29 1 2014 Komunálna poisťovňa , a.s. Bratislava Dodatok PZ poistenie majetku   1.7.2014  
30   2014 Zs.distribučná, a.s. Bratislava zmluva o zriadení vecných bremien zriadenie vecných bremien   26.11.2014  
30 1 2014 Západosloenská distribučná, a.s. Bratislava dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien zriadenie vecných bremien   21.4.2015  
31   2014 Regionálna rozvojová agentúra Nitra Zmluva o vypracovaní dokumentu Vypr. dokumentu PHSR obce Jelenec 1000.00 28.11.2014  
32   2014 THOR, s.r.o. Martin mandátna zmluva Prevencia kriminality pre r.2015 200.00 29.11.2014