Obsah

Rok 2017

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2017 Jaroslav Bohunický a manž. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 10860.00 03.02.2017  
2   2017 PROUNION a.s. Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt 2500.00 09.02.2017  
3   2017 TORVO a.s. Mandátna zmluva Na zabezpečenie procesu verejného obstarávania 1200.00 12.03.2017  
4   2017 e-dotacie s.r.o. Zmluva o službách Spracovanie ŽoNFP, Externý manažment 1200.00 12.03.2017  
5   2017 OTP Banka Slovensko, a. s. Dodatok č.13 k Zmluve o úvere Zmluva o úvere   16.5.2017  
6   2017 WOODSIA s. r. o. Dohoda o užívaní Dohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti Remitáž - dodatok   2.3.2017  
7   2017 Remek s. r. o. Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva 5000.00 26.6.2017  
8   2017 JF real s.r.o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo 5388.85 2.6.2017  
9   2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dohoda o poskytnutí príspevku Dohoda o poskytnutí príspevku 29966.00 22.7.2017  
10   2017 ZEERTS s. r. o. Znluva o dielo Znluva o dielo - monitorovací systém 10435.00 21.8.2017  
11   2017 TOPSET Solutions s. r. o. Zmluva o aktualizácii programov Zmluva o aktualizácii programov 210.00 11.9.2017  
12   2017 PROSPECT, spol. s. r. o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 499000.00    
12 1 2017 PROSPECT, spol. s. r. o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo na zhotovenie stavby      
13   2017 Environmentálny fond Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 130000.00 21.6.2017  
14   2017 JF real s.r.o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo 35959.21 8.10.2017  
15   2017 Jozef Andraško Zmluva Kúpna zmluva 2829.00 20.10.2017  
16   2017 Západoslovenská distribučná, a. s. Zmluva Zmluva o pripojení odb. el. zariadenia 4.66 6.11.2017  
17   2017 Rastislav Benčík Zmluva Kúpna zmluva 6375.00 24.10.2017  
18   2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP 170201.77 15.11.2017  
19   2017 Štefan Tóht a Alžbeta Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 210.00 11.12.2017  
20   2017 Borbely Otto a Erika Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti 6762.00 11.12.2017  
21   2017 František Malý Kúpna zmluva kúpa nehnuteľnosti, právo prechodu , ul. elekr. siete 5730.36 11.12.2017  
22   2017 EPIC Partner Komárno Zmluva o manažmente VO zhodnocovanie odpadu 999.00 21.12.2017