Obsah

Rok 2018

 

Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1   2018 Stomon, s.r.o. Nové Zámky Zmluva o dielo PD 5210.00 18.01.2018  
2   2018 Mgr. Oľga Csalová Zmluva o dielo č. 2/2018/OPKZP Zberný dvor Jelenec - špeciálne služby 4580.00 19.01.2018  
3   2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o vytvorení webového sídla Vytvorenie webového sídla 1400.00 30.1.2018  
4   2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o prevádzke webového sídla Prevádzka webového sídla 400.00 30.1.2018  
5   2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti 921.00 26.3.2018  
6   2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie majetku   26.3.2018  
7   2018 FoArch Zmluva o dielo Zhotovenie diela 850.00 4.4.2018