Obsah

Archív VO

Správy

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (16.6. 2016)

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z.z. (ďalej len ZVO)
VÝMENA SVIETIDIEL VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI JELENEC celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (25. 2. 2016)

Zákazka podľa § 9 ods.9 č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
pre projekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV-MATERSKÁ ŠKOLA JELENEC celý text

ostatné | 25. 2. 2016 | Autor:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (4. 1. 2016)

Zákazka podľa § 9 ods.9 č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

VÝKON EXTERNÉHO MANAŽMENTU
pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Materská škola Jelenec celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (24. 11. 2015)

Zákazka podľa § 9 ods.9 č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
pre projekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV-MATERSKÁ ŠKOLA JELENEC celý text

ostatné | 24. 11. 2015 | Autor: