Obsah

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (16.6. 2016)

Typ: ostatné
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.438/2015 Z.z. (ďalej len ZVO)
VÝMENA SVIETIDIEL VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI JELENEC

Príloha

Vytvorené: 8. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2018 17:23
Autor: