Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o školskom obvode Stiahnuté: 221x | 11.03.2020

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 286x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 340x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 273x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 334x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 284x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 270x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 373x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 291x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 471x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 521x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 390x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 348x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 554x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 358x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 344x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 350x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 329x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 351x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 352x | 08.04.2018

Stránka