Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 42x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 12x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 21x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 61x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 16x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 12x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 17x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 63x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 271x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 275x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 201x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 157x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 217x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 158x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 161x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 159x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 147x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 146x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 148x | 08.04.2018

VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 204x | 08.04.2018

Stránka