Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o školskom obvode Stiahnuté: 145x | 11.03.2020

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 211x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 245x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 206x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 239x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 199x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 191x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 251x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 213x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 401x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 442x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 325x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 284x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 460x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 284x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 284x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 288x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 271x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 280x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 288x | 08.04.2018

Stránka