Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 19x | 28.10.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 19x | 28.10.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 17x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 246x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 230x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 184x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 141x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 179x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 147x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 146x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 145x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 135x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 132x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 134x | 08.04.2018

VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 163x | 08.04.2018

2014

VZN č. 2/2014 Stiahnuté: 141x | 06.04.2018

2013

VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 145x | 06.04.2018

VZN č. 2/2013 Stiahnuté: 127x | 06.04.2018

VZN č. 3/2013 Stiahnuté: 165x | 06.04.2018

VZN č. 4/2013 Stiahnuté: 140x | 06.04.2018

Stránka