Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o školskom obvode Stiahnuté: 235x | 11.03.2020

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 299x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 357x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 286x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 353x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 298x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 284x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 399x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 307x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 488x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 539x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 404x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 362x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 568x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 373x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 357x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 364x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 344x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 370x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 363x | 08.04.2018

Stránka