Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2020

VZN č. 1/2020 o školskom obvode Stiahnuté: 32x | 11.03.2020

2019

Dodatok č.2 k VZN č. 0/2018 Stiahnuté: 91x | 28.10.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - 4 komplexny UPNO Stiahnuté: 56x | 17.12.2019

Príloha k VZN č. 3/2019 - Zmeny a doplnky v textovej časti UPNO Stiahnuté: 89x | 17.12.2019

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 115x | 28.10.2019

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 62x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 63x | 17.12.2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 82x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 113x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 302x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 318x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 234x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 186x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 283x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 193x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 194x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 193x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 187x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 184x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 186x | 08.04.2018

Stránka