Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2019

VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 491x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Stiahnuté: 358x | 28.10.2019

2018

VZN č. 1/2018 - IOM Stiahnuté: 544x | 05.09.2018

VZN č. 2/2018 Stiahnuté: 637x | 05.09.2018

VZN č. 3/2018 Stiahnuté: 436x | 12.12.2018

2017

VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 415x | 08.04.2018

VZN č. 2/2017 Stiahnuté: 646x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 dodatok č. 1 Stiahnuté: 430x | 08.04.2018

2016

VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 407x | 08.04.2018

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 415x | 08.04.2018

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 389x | 08.04.2018

2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 442x | 08.04.2018

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 432x | 08.04.2018

VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 636x | 08.04.2018

2014

VZN č. 2/2014 Stiahnuté: 385x | 06.04.2018

2013

VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 423x | 06.04.2018

VZN č. 2/2013 Stiahnuté: 437x | 06.04.2018

VZN č. 3/2013 Stiahnuté: 503x | 06.04.2018

VZN č. 4/2013 Stiahnuté: 383x | 06.04.2018

VZN č. 5/2013 Stiahnuté: 348x | 06.04.2018

Stránka